حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی وقتی سبزیجات می‌گرفت، می‌پیچید گوشه عبایش و با همان حالت در کوچه و بازار حرکت می‌کرد و از اصاله القیافه درست کردن دوری می‌جست.

به گزارش پرس شیعه؛ بزرگترین مشکل انسان در راه تهذیب، تکبّر و خودخواهی است. لذا عرفا در مبارزه با این معضل بزرگ از روش‌های مختلف استفاده می کردند. علی آقا قاضی وقتی سبزیجات می‌گرفت، می‌پیچید گوشه عبایش و با همان حالت در کوچه و بازار حرکت می‌کرد و از اصاله القیافه درست کردن دوری می‌جست و این چنین متواضعانه زندگی می‌نمود و برای همین نیز به مقامات عالیه دست یافته بود.

کتاب اسوه عارفان – ص ۱۱۴