وزیر دفاع گفت: نسخه هایی که برای امنیت منطقه در خارج از آن تجویز می شود بدلیل عدم شناخت ماهیت بحرانهای منطقه و نیز عدم تطبیق منافع بازیگران خارجی با منافع ملتهای منطقه غیر قابل تحقق است.

به گزارش پرس شیعه، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در بدو ورود به مسکو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه معتقدیم نسخه های امنیتی منطقه باید در داخل منطقه پیچیده بشود، گفت: نسخه هایی که برای امنیت منطقه در خارج از آن تجویز می شود بدلیل عدم شناخت ماهیت بحرانهای منطقه و نیز عدم تطبیق منافع بازیگران خارجی با منافع ملتهای منطقه غیر واقع بینانه، غیر قابل تحقق و غیر قابل پذیرش می باشند که نمونه آنها را در سوریه شاهد بودیم.

وی ادامه داد: مبارزه واقعی ائتلاف «محور مقاومت» با تروریسم در سوریه که با حمایت بی دریغ روسیه همراه بود منجر به شکست داعش شد، از سوی دیگر ائتلاف به رهبری امریکا در سوریه گزینشی عملکرد و تروریسم را بر مبنای منافع خود مدیریت کرد.

امیر حاتمی در خصوص کنفرانس امنیتی مسکو نیز اظهار داشت: در کنفرانس امنیتی مسکو دیدگاه ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران تبیین خواهد شد و در دیدارها با مقامات روسیه همکاری های دوجانبه بویژه در حوزه نظامی و نیز همکاری های منطقه ای و بین المللی مورد مذاکره و پیگیری قرار خواهند گرفت.

وی در پایان تصریح کرد: امروزه روابط دو جانبه از شرایطی خوبی برخوردار است و امیدواریم این سفر و دیدارهایی که انجام خواهد شد به این روند شتاب مناسبی را ببخشد.