محققان با بررسی عکس های تلسکوپ هابل ستاره ای عظیم در فاصله ۹ میلیارد سال نوری رصد کرده اند که هزاران بار درخشان تر از خورشید است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از ناسا، در تصویر جدید تلسکوپ هابل،  یک ستاره بسیار بزرگ آبی در فاصله ۹ میلیارد سال نوری ثبت کرده است.

این شی آسمانی که به طور غیر رسمی Icarus نام گرفته، دوردست ترین ستاره رصد شده است.

دانشمندان این یافته را در تحقیقی جدید  در ژورنال « Nature Astronomy» منتشر کرده اند.

دانشمندان به طور معمول در چنین مسافتی فقط می توانند کهکشان ها ( مجموعه از میلیاردها ستاره ) یا ابر نواخترها، اشعه های گاما یا انفجارهای کهکشانی  را رصد کنند.

 جالب آنکه در فاصله بیش از ۱۰۰ میلیون سال نوری عکسبرداری از ستاره ها حتی با قدرتمند ترین تلسکوپ ها نیز غیر ممکن است.

در این نمونه یک  همخوانی نادر کهکشانی سبب شد این ابرستاره ۲ هزار برابر بزرگتر نشان داده شود و در نتیجه ستاره شناسان موفق شدند آن را رصد کنند.

این پدیده که لنز گرانشی نامیده شده، زمانی اتفاق می افتد که یک کهکشان بزرگ با خوشه ای از کهکشان ها نور منتشر شده از یک کهکشان دوردست را خم می کنند. در نتیجه کهکشان ها به عنوان یک شیشه بزرگ نما عمل می کنند و اشیای کم نور قابل مشاهده می شوند.

به گفته محققان این ابرستاره صدها یا هزاران بار درخشان تر از خورشید است.  ستاره مذکور در تصاویری که تلسکوپ هابل بین آوریل ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ گرفته، کشف شده است.

بیشتر بخوانید.....
بروکراسی ها بیشتر برای دلسرد کردن نخبگان تلاش می کنند تا جذب آنها