سخنگوی فرماندهی ناوگان دریایی روسیه در منطقه بالتیک از به آب انداخته شدن ۱۰ فروند کشتی جنگی در آبهای بالتیک به منظور انجام تمرینات نظامی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، سخنگوی فرماندهی ناوگان دریایی روسیه در منطقه بالتیک از به آب انداخته شدن ۱۰ فروند کشتی جنگی در آبهای بالتیک به منظور انجام تمرینات نظامی خبر داد.

به گفته «ولادیمیر ماتوایوف» این تمرینات شامل شلیک آتش توپخانه و تمرینات مربوط به شلیک اژدر می شود.

وی توضیح داد: طی چندین روز تمرینات نظامی دریایی، با اهداف هوا و خشکی در جهت آمادگی نیروهای نظامی انجام خواهد شد که طی آن، جنگ افزارهای ضد زیردریایی و آمادگی نیروهای نظامی آزمایش خواهند شد.

بر اساس این گزارش، کشتی های مین روب و ضد زیردریایی نیز در این عملیات شرکت خواهند داشت.