نشست علمی آموزش و پرورش ارزش ها چالشی نو در عرصه علوم تربیتی پژوهشگاه علوم انسانی مجتمع امین برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی شاملی در نشست علمی “آموزش و پرورش ارزش ها چالشی نو در عرصه علوم تربیتی” که به همت گروه علمی تربیتی پژوهشگاه علوم انسانی مجتمع امین در سالن اجتماعات این مجتمع برگزار شد، با تاکید بر شناخت مبانی علوم تربیتی و کار تخصصی در این زمینه، اظهار داشت: امروزه طلاب و حوزه ها باید در عرصه علوم تربیتی و بحث روانشناسی توجه کافی داشته باشند، چرا که راهی است برای درونی کردن ارزش های دینی و همواره در بیان پایه های ارزشی و فرهنگی است و می تواند راهی موثر برای شروع تعامل با جامعه جهانی و بشری باشد.

وی در ادامه با بیان ارزش های اجتماعی اظهار داشت: باید در برخورد با ضد ارزش ها و شناخت آنها عوامل وجود و رشد آنها را شناسایی کرد، و این نیازمند پی جویی و رصد ارزش و ضد ارش است.

استاد المصطفی، تربیت را در سه عرصه رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی نام برد و اظهار داشت: تربیتی رسمی را می توان به برنامه های منسجم و اداری نام برد که در جهت تربیت مخاطب خود گام بر می باشند، همچون نهاد آموزشی آموزش و پرورش و نیمه رسمی به این صورت است که برنامه رسمی ندارد، ولی به گونه ای است که بر فکر و رفتار شخص خواه ناخوداگاه و یا آگاهانه تاثیر می گذارد، مانند خانواده، مسجد، سینما و فضای رسانه و مجازی است و غیر رسمی از دیگر تربیت های اجتماعی است.

وی در ادامه افزود: این سه نوع تربیت باید برای نظام حوزه مهم باشد و در صدد بهره گرفتن از این نوع تربیت ها باشند، چرا که در این صورت با منش، اخلاق و رفتار مردم سر کار خواهند داشت و باید توجه به چیستی و چرایی ارزش ها و ضد ارزش ها توجه کرد.

حجت الاسلام و المسلمین شاملی با بیان پرسش هایی در تعریف تعلیم و تربیت خاطر نشان ساخت: تعریف تعلیم و تربیت شامل پرسش های همچون ۱- ارزش ها چیست و چگونه از باورها جدا می شوند؟، خاستگاه ارزش کجاست؟، انواع ارزش ها؟آیا ارزش های فطری آموختنی هستند؟، ارزش ها ثابت یا متغیر هستند؟ می باشد که با توجه و دقت نظر در این مفاهیم و پرسش ها به تعریفی جامعه از تربیت خواهیم رسید.

وی افزود: باید دانست که ریشه اختلاف و تفاوت در رفتارها و ارزش ها اختلاف در باورها می باشد، چرا که ارزش ها مولد جهان بینی انسان ها می باشند، بنابراین ارزش ها در خلاء یافت نمی شوند، بلکه از اعتقادات و باورها سرچشمه می گیرند.

استاد جامعه المصطفی، در ادامه افزود: جهان بینی یک نگرش کلی است که شخص، جهان پیرامون خود را چگونه ارزیابی می کند و به سبب آن تغییر می کند و مجموعه ای از باورها در بیان زندگی و جهان خود است، و همچنین ریشه ارزش ها است که از افکار این ارزش ها و رفتار ها ساخته می شوند.

وی با بیان چگونگی استفاده از ارزش ها در جهت تعامل با جهان خاطر نشان ساخت: تعدادی از ارزش ها همچون، احترام، مدارا، تفاهم و درک،شرافت انسانی، عدم ظلم و جفا، تعامل، بخشش و…. جهانی هستند و هیچ کس در جوامع دیگر آنها را رد نمی کنند چرا که ارزش ذاتی هستند و به انسانیت بستگی دارد لذا به سبب استفاده از این ظرفیت می توان به میاحث دینی و رفتاری در سطح جامعه جهانی تعالی ببخشیم

حجت الاسلام و المسلمین شاملی در پایان خاطر نشان ساخت: به سبب ارتباط با ارزش ها است که موثر واقع می شود، چرا که استفاده از ارزش ها در انتقال مفاهیم دینی و اعتقادی از سنت های پیامبران(ع) بوده است.