نتایج یک نظرسنجی در میان مردم انگلیس نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد آنها خواستار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، نتایج منتشر شده نظر سنجی میان مردم انگلیس از این حکایت دارد که ۵۱ درصد آنها خواهان ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هستند.
این در حالی است که حدود دو ماه آینده قرار است در انگلیس همه پرسی همگانی در این باره انجام شود.

در این میان ۴۳ درصد از مردم انگلیس خواهان خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند.

این نظر سنجی از سوی موسسه « او آر بی » انجام شده است.

براساس نتایج این نظرسنجی، ۵۷ درصد از شرکت کنندگان گفتند که اظهارات« باراک اوباما » رئیس جمهوری آمریکا بر روی رأی آنها درباره ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا، بی تاثیر بوده است.