مرجعیت شیعه دلسوز نظام و جامعه است با وجود همه مشکلات در حال خدمت رسانی هستند و این مسئله بارها به اثبات رسیده است.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران گفتند: پبامبر(ص) فرمودند؛ بهترین شما کسی است که بار سنگین او سبک شده باشد.

معظم له بیان داشتند: مسئولین رسالت سنگینی بر عهده دارند باید به فکر خدمت جامعه بود تا جامعه احساس کمبود نکند.

ایشان افزودند: بعضی از افراد حقیقتا در حال خدمت رسانی اند و با این فعالیت می خواهند سنگینی مسئولیت خود را کم کنند.

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: کسانی که خدمت می کنند، چون دلسوز به نظام و اعتقاد به جامعه و نظام دارند، خدمتشان ارزش دارد و اگر اعتقاد نباشد نمی شود خدمت کرد.

معظم له بیان داشتند: مرجعیت شیعه دلسوز نظام و جامعه است با وجود همه مشکلات در حال خدمت رسانی هستند و این مسئله بارها به اثبات رسیده است.