طلاب و روحانیون به عنوان مروجان دین و هدایتگران جامعه نمی توانند نسبت به فضای سیاسی بی تفاوت باشند، لذا با دوری از سیاست زدگی و با بصیرت کامل به تحلیل و تبیین مسائل بپردازند.

به گزارش پرس شیعه؛ رضوان نژاد، از تحلیلگران مسائل سیاسی، در جریان شناسی سیاسی، در مدرسه امام خمینی(ره) کاشان، با تاکید بر ضرورت آشنایی طلاب با مسائل روز، تصریح کرد: در فضای کنونی عدم اطلاع از فضای حاکم بر جامعه و اوضاع سیاسی، مورد قبول نبوده و نقصی بزرگ برای سالک علمی محسوب می شود.

وی بر ضرورت بصیرت افزایی تاکید کرد و افزود: طلاب و روحانیون به عنوان مروجان دین و هدایتگران جامعه نمی توانند نسبت به فضای سیاسی بی تفاوت باشند، لذا با دوری از سیاست زدگی و با بصیرت کامل به تحلیل و تبیین مسائل بپردازند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی، برگزاری نشست های جریان شناسی سیاسی در مدارس علمیه را بسیار مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت: جریان شناسی باعث می شود تا قدمی در راه بصیرت افزایی برداشته شود.

برپایه این گزارش، در این نشست همچنین طلاب سئوالات خود را پیرامون مسائل سیاسی روز مطرح کردند و کارشناس نشست نیز به آنها پاسخ داد.