محققان موفق شدند طی تحقیقاتی اثبات کنند که واکسن زیکا می تواند اثر قابل توجهی روی کاهش و جلوگیری از شیوع ویروس زیکا در آینده داشته باشد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، ویروس زیکای منتقل شده از پشه ها و همچنین انتقال به صورت جنسی شیوع زیادی در آمریکای مرکزی و جنوبی و حوزه کارائیب داشته است و این موضوع محققان را ملزم به تولید واکسن علیه این بیماری مسری ساخته است.

محققان اثبات کردند موثر بودن واکسن در مهار آلودگی نه تنها فقط به کارایی آن بستگی ندارد بلکه به الگوهای جمعیت شناسی و باروری، نرخ حمله موضعی زیکا و نسبت جمعیت هایی که مستعد آلودگی به این ویروس هستند، نیز بستگی دارد.

محققان دانشگاه Yale مدل کامپیوتری را برای کیفی سازی اثر استراتژی واکسیناسیون زیکا ایجاد کرده اند که زنان ۹ تا ۴۹ سال و سپس مردان ۹ تا ۴۹ سال را اولویت بندی می کند.

این مدل هم انتقال از طریق ناقل(پشه) و انتقال از طریق جنسی و همچنین تراکم پشه مختص به هر کشور را نیز در نظر می گیرد.

این محققان دریافتند یک واکسن حدود ۷۵ درصد موثر است و ۹۰ درصد زنان ۹ تا ۴۹ ساله را پوشش می دهد. همچنین این واکسن وقوع آلودگی های پیش از زایمان را بسته به نرخ حمله زیکا در هر منطقه تا ۹۴ درصد کاهش می دهد.

از سوی دیگر این محققان نشان دادند که حتی انتظار می رود حداقل ظرف ده سال آینده نیز شیوع زیکا وجود نداشته باشد و واکسیناسیون زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله موثرتر از زنان ۳۰ سال به بالا خواهد شد.

بیشتر بخوانید.....
تختخواب رباتیک هم تولید شد