نیروهای رژیم اسرائیل بامداد پنج شنبه به شهرک های “تل” و “بیتا” در غرب و جنوب شهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری یورش بردند.

به گزارش پرس شیعه، شاهدان عینی به خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین گفتند: تعدادی از گشتی های رژیم اسرائیل همزمان با شلیک گسترده گلوله های منور و بمبهای صوتی در شرق شهرک تل، وارد این شهرک شدند.

این شاهدان افزودند که حدود هفت گشتی رژیم اشغالگر نیز سپیده دم امروز وارد شهرک بیتا شدند و به گشت زنی در مناطق مختلف آن پرداختند.

به گفته این شاهدان، تعدادی از عناصر رژیم اسرائیل نیز با گشت زنی در منطقه جنوبی شهرک بیتا، به شلیک بی وقفه بمبهای صوتی در اطراف بنای یادبود شهدا پرداختند.

همزمان گشتی های رژیم اسرائیل نیز به تعقیب خودروهای شهروندان فلسطینی پرداخته و جلوی حرکت آنها در خیابانهای این شهرک را گرفتند.