سخنگوی جنبش انصار الله یمن که برای مذاکرات صلح در کویت حضور دارد، طی سخنانی اظهار داشت: دشمن همچنان دشمن است و طرف سعودی همچنان طرفی است که حمله می کند و دیگران نیز مزدور هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیأت مذاکره کننده این جنبش در گفتگوهای صلح یمن در کویت، طی سخنانی اظهار داشت: ما معتقدیم تا زمانی که برای توقف جنگ به صورت حقیقی توافق نشود و یا به توافقی جامع نرسیم، جنگ و دشمن همچنان پابرجاست.

بر اساس این گزارش عبدالسلام در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نتیجه این گفتگوهای سیاسی در پایان توافق خواهد بود اما هیچ یک از طرف ها حق ندارد به صورت انفرادی بر کشور حکومت کند. همچنین طرف های حاضر در مذاکرات بر سر جدول برنامه ها به توافقی نرسیده اند.

رئیس هیأت انصارالله در این مذاکرات گفت: مرحله کنونی از خطرناک ترین مراحل است. زیرا همزمان با مشارکت ما در مذاکرات، مردم نیز مورد هدف قرار می گیرند. در صورت سخن گفتن از آتش بس در ماه رمضان و اظهارنظر در رابطه با ژنو، آنچه حاصل می گردد تمرکز کامل از سوی دشمنان است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: دشمن همچنان دشمن است و طرف سعودی همچنان طرفی است که حمله می کند. دیگران نیز مزدور هستند.

سخنگوی جنبش انصارالله همچنین اظهار داشت: هیأت صنعاء تلاش های بسیاری برای تحقق خواسته های مردم یمن کرد اما نمی توانیم بگوییم که جنگ فقط با توافق سیاسی و جامع متوقف می گردد.

وی افزود: انصارالله هدف و طرح های دیگری ندارد و تمام آن چیزی که ما به دنبالش هستیم، بهره بردن مردم یمن از امنیت و ثبات بیشتر است و هر آنچه در سال گذشته از کشتار، ویرانی، وحشی گری، جنایت و حملات بی سابقه تجربه کرد، برای مردم یمن کافی است.

عبدالسلام همچنین مشارکت و توافق سیاسی جدی و حقیقی را خواستار شد و گفت: ما به درخواست هایی که مردم یمن خواهان ان هستند، پایبند می باشیم که در رأس آنها رفع محاصره، توقف دشمنی وازسرگیری روند سیاسی است. اینها خواسته های ما می باشد.

وی در پایان به مردم یمن اطمینان داد که هیأت انصارالله تمام درخواست های آنها را که روزانه با آن درگیر هستند از جمله توقف جنگ و دشمنی، رفع حصار و غیره را محقق خواهد کرد و گفت: این مسائل بزرگترین اولویت های ما هستند.