وزیر دفاع پاکستان با تاکید بر اتخاذ سیاست مناسب در قبال کشورهای خاورمیانه گفت: امیدواریم مقامات سیاسی جهان در سوریه دچار اشتباه نشوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «نوای وقت»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان در کنفرانس امنیت بین المللی در مسکو با تاکید بر اتخاذ سیاست مناسب در قبال کشورهای خاورمیانه گفت: قدرتهای جهانی در جنگ لیبی و عراق سیاست مناسبی را اتخاذ نکردند،امیدواریم در سوریه دچار اشتباه نشوند و سیاستی مناسب در نظر بگیرند.

وی در ادامه با افزود: رژیم اسرائیل به فلسطینیان ظلم روا داشته و آنها مجبور به ترک وطن خود و سکونت در کشورهای دیگر جهان هستند. دنیا باید در مقابل اقدامات وحشیانه این رژیم غاصب موضع گیری کند و از این اقدامات جلوگیری به عمل آورد.

وی در ادامه به حل مسئله کشمیر اشاره کرد و تصریح کرد: ما آماده انجام مذاکرات با هند و نیز حل مسئله کشمیر هستیم. هند باید برای حل مناقشات خود با پاکستان به پای میز مذاکره بیاید.