نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کردند: امکان دارد پاکستان جنگنده های اف۱۶ را بجای مبارزه با تروریستها علیه هند بکار گیرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، در جلسه ای که با حضور «ریچارد اولسن» نماینده ویژه اوباما در امور افغانستان و پاکستان و نمایندگان کنگره آمریکا برگزار شد، نمایندگان کنگره آمریکا با طرح فروش جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان مخالفت کردند و گفتند: احتمال دارد پاکستان این جنگنده ها را به جای مبارزه با تروریستها علیه هند مورد استفاده قرار دهد.

«برد شرمن» یکیس از نمایندگان کنگره آمریکا در این نشست اظهار داشت: آیا پاکستان جنگنده های «اف ۱۶» را در جنگ علیه تروریستها بکار خواهد گرفت؟ آیا با فروش این جنگنده ها به پاکستان توازن نظامی هند و پاکستان بهم نخواهد خورد؟ ما باید به پاکستان این موضوع را تفهیم کنیم که جنگنده ها را در نبرد علیه تروریستها بکار گیرد نه علیه هند.

با وجود نگرانیهای موجود کنگره آمریکا طرح فروش ۸ جنگنده «اف ۱۶» به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار را به پاکستان به حالت تعلیق درآورده است. نمایندگان کنگره آمریکا از «ریچاد اولسن» در مورد فروش جنگنده های «اف ۱۶» به پاکستان توضیح خواستند و گفتند: آمریکا پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون مبلغ ۲۵ میلیارد دلار در راستای مبارزه با تروریسم به پاکستان کمک مالی کرده است، اما گروههای تروریستی آزادانه در این کشور در حال فعالیت هستند. آنها در ادامه مدعی شدند پاکستان به تروریستها کمک می رساند.

پس از اعلام نگرانیهای نمایندگان کنگره آمریکا در مورد فروش جنگنده های «اف۱۶» به پاکستان «ریچارد اولسن» گفت: پاکستان از متحدان منطقه ای واشنگتن است که در مبارزه با تروریسم در منطقه فعالیت دارد و ما باید به این کشور کمک نظامی کنیم.

وی در ادامه افزود: طبق برنامه منطقه ای مبارزه با تروریسم باید به پاکستان کمک نظامی برسانیم. پاکستان جنگنده ها را در مبارزه با تروریستها بکار می گیرد. از ۸۰۰ موشکی که ما در اختیار پاکستان قرار داده ایم تاکنون این کشور ۱۷۰۰ تروریست را با این موشکها به هلاکت رسانده است.