وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران توسعه و تعمیق همکاری های دفاعی دو کشور را حائز اهمیت دانست و گفت:این همکاری ها می تواند نقش مهمی در مهار عوامل و مولفه های ناامنی در منطقه داشته باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛ محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان و رئیس هیئت نمایندگی کشور افغانستان در کنفرانس امنیت بین المللی مسکو۲۰۱۶ در حاشیه این کنفرانس با سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه ای گفتگو کرد.

سردار دهقان در این دیدار با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات و امنیت پایدار در افغانستان اظهار امیدواری کرد: با خروج نیروهای بیگانه از افغانستان و تلاش و مجاهدت ملت، دولت و ارتش افغانستان شاهد استقرار امنیت بومی ، رفاه ، آسایش و پیشرفت که حق طبیعی و مسلم مردم رنج دیده افغانستان است باشیم.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران توسعه و تعمیق همکاری های دفاعی دو کشور را حائز اهمیت دانست و گفت:این همکاری ها می تواند نقش مهمی در مهار عوامل و مولفه های ناامنی در منطقه داشته باشد.

سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز در این دیدار با تشریح آخرین وضعیت و تحولات کشور افغانستان به ویژه در حوزه دفاعی-امنیتی خواستار تداوم کمک ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران برای استقرار ثبات و امنیت در افغانستان شد.

وی با تمجید از حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران در جریان مبارزات جهادی مردم افغانستان علیه تجاوز اشغالگران و تروریسم بر گسترش همکاری های همه جانبه تهران و کابل تأکید کرد.

محمد معصوم استانکزی با تأکید مفاد سخنرانی سردار دهقان در کنفرانس امنیت بین المللی مسکو و اشتراک نظر دو کشور در اکثر مسائل مهم منطقه ای تصریح کرد:دوکشور ایران و افغانستان در کنار یکدیگر می توانند نقش تعیین کننده ای درمهار بحران هایی نظیر تروریسم و قاچاق مواد مخدر ایفاء کنند.