بیرجند- فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه مبانی با آمریکا به نقطه مشترکی نخواهیم رسید، گفت: شاخص اصلی و اساسی در جامعه رهبری است و باید تابع حکم رهبری باشیم.

به گزارش پرس شیعه؛ سردار سید هاشم غیاثی ظهر پنجشنبه در همایش تبیین شاخص های انقلابی گری در حوزه های علمیه و مقابله با نفوذ اظهار کرد: تبعیت از امام جامعه به عنوان شرط و درس اساسی در زندگی انسان است.

وی با بیان اینکه اگر در بیداری اسلامی خوابمان ببرد و غفلت کنیم دشمن به انقلاب ضربه های سنگینی خواهد زد، افزود: دشمنی در سه حوزه مبانی، راهبرد و تاکتیک اتفاق می افتد.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه راهبرد و تاکتیک امکان مذاکره وجود خواهد داشت، گفت: در حوزه مبانی نمی توان به هیچ عنوان نقطه تلاقی با دشمن پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه مبانی با آمریکا به نقطه مشترکی نخواهیم رسید، اظهار داشت: سخنان عده ای مبنی بر برد برد کردن مزخرف است و هیچ معنایی ندارد.

سردار غیاثی با اشاره به اینکه دشمن اهداف خود را در حوزه استحاله از درون با سه راهبرد دنبال می کند، افزود: نفوذ افراد استفاده شده در بخش های کلان کشوری، ایجاد بی تفاوتی مردم نسبت به انقلاب و انحراف در ساختار رهبری از اهداف دشمن است.

وی با بیان اینکه امروزه خواص بی بصیرت در جامعه زیاد است، بیان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری باید در بستر قانونی سه قوا دنبال شود.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی افزود: امروز بعضی از عناصر سیاسی درب خانه کسانی رفته است که در نظام کار می کنند و خود را در خط امام می دانند اما نسبت به فرمایشات امام بی توجهی می کنند.

وی با اشاره به اینکه شاخص اصلی و اساسی در جامعه رهبری است و باید تابع حکم رهبری باشیم، افزود: هر کس در مقابل رهبر زاویه بگیرد در مقابل دنیا و آخرتش خواهیم ایستاد.

سردار غیاثی با اشاره به اینکه مرحله دوم نفوذ دشمن این است که قدرت هسته ای را بپذیریم و تعدیل کنیم، ادامه داد: امروز اگر دشمن پاشنه آشیل ما را در حوزه اقتصاد می بیند و فشار می آورد و افرادی در حوزه دیپلماسی مرعوب می شوند موجب خواهد شد تا دشمن به خود اجازه نفوذ در حوزه موشکی را مبدهد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که جنگ را به ضرر اسرائیل مغلوب کرد و آنان را مجبور کرد شکست را بپذیرند اهداف دقیق و محاسبه شده ای بود که ایران دنبال می کرد.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی دومین هدف دشمن را وادار کردن ایران به تجدیدنظر در حوزه هسته ای دانست و افزود: تنها راه رسیدن به مسیر تعالی و رشد پافشاری کردن بر روی اصول است.

وی با بیان اینکه در حوزه بسیج نیروهای مجاهد تربیت شده اند، افزود: انتظار داریم در جامعه روحانیت نیز تربیت نیروهای مجاهد پا به رکاب ولایت فقیه را داشته باشیم.