دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در کنفرانس بین‌المللی القدس وجهتنا در دمشق گفت: کسی که تفرقه را و جدایی را تبلیغ می‌کند و گسترش می‌دهد باید از هویت اسلامی خارج شود.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در کنفرانس بین‌المللی القدس وجهتنا در دمشق گفت: وحدت یک امت حاصل نمی‌شود مگر با هویت یکسان و این هویت یکسان با رهبری  و قیادت علماء به دست می آید. مسلمانان با دوری از هویت محمدی و اسلامی متفرق میشوند و اتحاد خود را از دست می‌دهند.

عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: همه‌ی انبیاء برای وحدت بین انسان‌ها آمده‌اند و رسالت همه‌ی آنها توحید و خضوع در مقابل اوامر الهی است.

آیت الله اراکی در ادامه خاطرنشان کرد: وحدتی که ما به آن ایمان داریم و این کنفرانس به خاطر آن بنا شده است وحدت زیر نظر فرامین خداوند و پیامبر اکرم اسلام است.

وی افزود: کسی که تفرقه را و جدایی را تبلیغ می‌کند و گسترش می‌دهد باید از هویت اسلامی خارج شود.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین با ابراز امیدواری که دفتر مجمع تقریب که در این سفر در سوریه افتتاح شده است الفت را بین ملت سوریه که ملتی با قلب بزرگ رهبری و علمای بزرگ می‌باشد مجددا بر پا کند از همه دست‌اندرکاران برگزاری کنفرانس القدس وجهتنا تقدیر و تشکر کرد.