وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله وحید خراسانی امروز در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسیدگی به وضعیت محرومین را دارای ثمرات غیر قابل وصف توصیف کردند.

ایشان همچنین بر ضرورت خدمت به محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه تاکید کردند.

معظم له با اشاره به آیات و روایات اسلامی، کمک به ایتام و افراد محروم را دارای ثمرات غیرقابل درک و وصف دانستند و افزودند: کار در حوزه ی این وزارتخانه اگر برای رضای خداوند انجام شود بسیار با ارزش است.

این مرجع تقلید همچنین رسیدگی به امور افراد تحت تکفل بهزیستی را کاری خداپسندانه عنوان داشتند و خواستار رسیدگی بیش از پیش، به وضعیت افراد سالخورده و معلول شدند.