حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: مادامی که سطح فکری مردم پائین بوده، اخلاق، احکام و حقوق نزول کند، همه چیز در خطر خواهد بود. ما می توانیم با یک دست وزن و با دست دیگر موزون باشیم.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله جوادی آملی ظهر امروز در بیست و دومین اجلاس سالانه اساتید جامعه المصطفی (ص)، ضمن گرامیداشت مقام اساتید و روز معلم اظهار داشتند: قدرت و علم بیکران نزد خداوند متعال است و کل جهان، برای علم توحیدی خلق شده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی افزودند: کل جهان برای این که عالم به علم توحیدی باشد، خلق شده و علوم دیگر در ذیل این مهم حاصل می گردد.
این مرجع تقلید با تأکید بر این که اگر کسی خلیفه کریم است، باید الهی بیاندیشد و الهی سخن بگوید، اظهار داشتند: کسی که نان خلافت و کرامت را بخورد و حرف خودش را بزند، گرفتار خواهد شد.
ایشان با بیان این که ذات اقدس الهی علم توحیدی را در درون انسان نهادینه کرده، اذعان داشتند: انبیاء نیامده اند چیز جدیدی به ما بدهند؛ بلکه مبعوث شده اند تا آنچه را که خداوند سبحان در درون ما نهاده، شکوفا نمایند.

انبیاء الهی ر باغبانان نهال وجودی آدمی

حضرت آیت الله جوادی آملی، انبیاء الهی را باغبانان نهال وجودی آدمی عنوان کردند و ابراز داشتند: عالمانه و موحدانه زندگی کردن از اصول خلقت است؛ اگر کسی موحد بوده، به گذشته، حال و آینده تحت قدرت الهی بنگرد، باید همان کاری را که به فرشته ها اسناد می دهند و از ما خواسته شده را انجام دهند.
معظم له یا تأکید بر این که گذشته، آینده و تمام هویت آدمی متعلق به رب العالمین است، اظهار داشتند: هر انسان موظف است از گذشته، آینده و هویت خود صیانت نماید.
این مرجع تقلید به فرازهایی از آیات قرآن کریم اشاره نمودند و اذعان داشتند: انسان وارسته کسی است که حرمت میراث گذشته را حفظ نموده، ضمن توجه و پروراندن آینده، از هویت خود محافظت نماید.

زبان فطرت زبان مشترک و بین المللی بشریت

ایشان زبان فطرت را زبان مشترک و بین المللی بشریت عنوان کردند و یادآور شدند: همه مردم در هر زمان و زمینی، زبان مشترکی دارند، که خداوند متعال در درون ما نهادینه کرده است؛ نه ما می توانیم آن را عوض کنیم، نه دیگری می تواند آن را از ما برباید.
حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که فراشی محافل علمی بر عهده فرشته های کریم نهاده شده است، خاطرنشان کردند: آیات و روایات اسلامی، بال فرشتگان را فرش عالمان دین ترسیم نموده است.
این مرجع تقلید با بیان این که فراشی فرشته ها سه پیام دارد، اظهار داشتند: فرشته ها با این اعمال خود، به عالم می گویند؛ باید مثل ما بال در بیاورید، مثل ما پرواز کنید و از جهت پرواز کنید نه در جهت.
معظم له ضمن تأکید بر توجه به حرف نو و اندیشه جدید، گفتند: به قدری علوم فراوان است و معارف زیادی وجود دارد که خداوند متعال تنها خواست آدمی را مقدمه اعطا این علوم به بشر قرار داده است؛ اگر کسی طعم علم و لذت نوآوری را بچشد، هرگز به دنبال شرق و غرب نخواهد بود.

شهید مطهری را فخر دنیا و آخرت

ایشان شهید مطهری را فخر دنیا و آخرت دانست و اذعان داشتند: خیلی از مردم وقتی وارد صحنه معاد می شوند، کسی اینها را از پشت سر هل می دهد و این مایه ننگ است؛ ولی زمانی که شهدا وارد می شوند؛ دیگر صاحب و شاهد ندارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی حق را واحد سنجش اعمال آدمی چون؛ نماز، روزه و اخلاق عنوان کرد و اظهار داشتند: شهید خصوصیتی دارد که در صحنه معاد وزن دماء او را با مداد عالم می سنجند و عالم شهید، وزن و موزون را با هم به همراه دارد و به عالم شهید برابر احسن ما عمله پاداش می دهند.
استاد و مفسر حوزه با تأکید بر این که خداوند متعال با عده ای کریمانه عمل نموده و با تمام اعمال او را برابر برجسته ترین اعمالش برخورد می کند، اظهار داشتند: در روایات اسلامی تمام فعالیت های مومن با برکت بوده، کار مومن با دست چپ، همان برکتی دارد که با دست راست دارد.
معظم له در ادامه به تفاوت های جهاد اصغر، جهاد اوسط و جهاد اکبر اشاره نموده و افزودند: در جهاد اصغر انسان با دشمن بیرونی می جنگد و با سلاح های مادی روبروست؛ لذا یا شهید می شود و یا پیروز می گردد.
ایشان در ادامه با اشاره به این که ما از جهاد اوسط به جهاد اکبر تعبیر می کنیم، ادامه دادند: جهاد اوسط سخن از آه است و انسان بر اخلاق زشت پیروز می شود، این میدان، عرصه درگیری نبرد بین عقل و نفس است.

جهاد اکبر را جهاد بین عقل و قلب

حضرت آیت الله جوادی آملی جهاد اکبر را جهاد بین عقل و قلب عنوان کرده و ابراز داشتند: عقل می-گوید باید همه چیز را بفهمم و قلب می گوید، فهمیدن برخی از چیزها مشکلی را حل نمی کند، باید دید و درک کرد.
معظم له به خطبه های پایانی نهج البلاغه نیز اشاره نمود و اذعان داشتند: مولی الموحدین علی(علیه السلام) از مردان الهی به عنوان کسانی یاد می کند که بهشت را می بینند و در عرصه تقابل بین عقل و قلب قرار دارند؛ در این میدان عقل با مفاهیم کار دارد و دیدن را سخت می پندارد.
ایشان با تاکید بر این که مسلب نظری را باید با مصداق و شهود خارجی حل کرد نه با مفهوم، افزودند: آنچه که ذهن را شیرین می کند شهود خارجی است؛ لذا مردان الهی در صراط فرشته ها قدم نهاده؛ همچون فرشتگان با مصداق جهنم و بهشت را ادارک می کنند نه با مفهوم.

آدمی به وسیله قرآن کریم رشد می یابد

معظم له ضمن تاکید بر توجه به قرآن کریم و روایات مرتبط با تفاسیر آیات الهی، در متون درسی حوزه، اظهار داشتند: تنها کتابی که می تواند جهان گیر باشد، کتاب آسمانی است و قرآن به وسیله انسان منتشر شده، آدمی به وسیله قرآن کریم رشد می یابد.
این مرجع تقلید با اشاره به این که ذات اقدس الهی دین را به عنوان خیمه قرار داده، گفتند: خداوند متعال به ما تاکید می کند که تنها وظیفه ما حفظ دین و عمود نگه داشتن خیمه است، تا بدین وسیله، زیر آن در آسایش و آرامش باشیم.

مردم عمود سیاست هستند

حضرت آیت الله جوادی آملی به عهد نامه مالک اشتر نیز اشاره ای نمود و ابراز داشتند: مردم عمود سیاست هستند، لذا مسئولین باید با ظاهر و باطنی یکسان با مردم بوده، ضمن درک نیازهای مردم، ایشان را با فرهنگ غنی آشنا کند.
ایشان با بیان این که اگر خدای نکرده مردم در صحنه نباشند، رهبر علی بن ابی طالب(علیه السلام) هم باشد شکست قطعی است، اظهار داشتند: از مهمترین رسالت های حوزه این است که مردم را سرپا نگه دارند؛ آراء تفسیری، عرضه سوالات به قرآن و گرفتن جواب از قرآن تنها چیزی که مردم را نگه می دارد.

با یک دست وزن و با دست دیگر موزون باشیم

این مرجع تقلید به تجربه های استکبار در راه اندازی جنگ های جهانی و پیگیری جنگ های نیابتی اشاره نمود و ادامه دادند: استکبار اکنون حضور مردم در صحنه های مختلف را نشانه گیری نموده است؛ مادامی که سطح فکری مردم پائین بوده، اخلاق، احکام و حقوق نزول کند، همه چیز در خطر خواهد بود. ما می توانیم با یک دست وزن و با دست دیگر موزون باشیم.
معظم له ضمن اشاره به روایتی از امام علی(ع) با بیان این که مقام معظم رهبری نیز این روزها این فرمایش را دارند، اظهار داشتند: «من قضی حق من لایقضی حقه فقد عبده»؛ شما پیمان بسته اید با کسی، شما می خواهید به پیمان عمل کنید، او به پیمان عمل نکند این بردگی است.
این مرجع تقلید تأکید کردند: ملتی با ملتی و دولتی با یک دولتی تعهد سپرده و توافق کرده و او به عهدش عمل نمی کند و این به عهدش عمل می کند؛ مبادا برده اینها باشید، هرچه آنها کردند شما هم انجام دهید، این حرف های زنده کتاب و سنت است.
حضرت آیت الله جوادی آملی افزودند: ما محور اصلی را قرآن کریم قرار دهیم، از جنگ اصغر به جهاد اوسط و از جهاد اوسط به جهاد اکبر برسیم، این کار شدنی است و خیلی ها این راه را رفته اند و جامعه المصطفی و بزرگان و اساتیدی که در اینجا تربیت شده اند، سهم به سزا و تعیین کننده ای در نشر معارف الهی دارند.