مدیریت شبکه تلویزیون السومریه از اهانت غیر عمد به ملت عراق و مرجعیت عالی این کشور و دیگر مراجع و علمای دین عذرخواهی کرد.

به گزارش پرسی شیعه؛ شبکه تلویزیون محلی السومریه روز پنجشنبه در بیانیه ای که یکی از مجریان این شبکه آن را قرائت کرد، به خاطر برنامه اهانت آمیزی که اخیرا از این شبکه تلویزیونی پخش شد، از مرجعیت عالی شیعیان در عراق عذرخواهی کرد.

مجری برنامه گفت: مدیریت شبکه تلویزیون السومریه از هرگونه اهانت غیر عمد که به ملت عراق و مرجعیت عالی این کشور و دیگر مراجع و علمای دین شده است، عذرخواهی می کند.

شبکه تلویزیون السومریه که موسسان آن لبنانی و نزدیک به سمیر جعجع رهبر گردان های لبنان هستند، در برنامه طنز آمیزی اخیرا یکی از نمایندگان سرشناس آیت الله سیستانی را به خاطر مسئله فقهی برادر – خواهر رضاعی مورد استهزاء قرار دادند.

«سید صباح الشبر» در برنامه تلویزیونی تحت عنوان “تفقهوا فی الدین” حکم فقهی چگونگی خواهر و برادر شدن رضاعی (شیرخوارگی) را شرح داد که السومریه در برنامه طنز “البشیر شو” این حکم را به باد تمسخر گرفته و حکم فقهی را به مسایل جنسی منحرف کرد!

این اقدام با اعتراض عمومی شیعیان مواجه شد و برخی از خطبای منابر و رسانه های عراقی علیه این رفتار السومریه موضع گرفتند و دیوان اوقاف شیعیان عراق تهدید به پیگرد قانونی برای مجازات عاملان این اهانت کرد.

تلویزیون السومریه در برنامه امروز صبحگاهی اش گفته است: این شبکه تلویزیونی به معیارهای بین المللی در احترام گذاشتن به تمامی ادیان و مذاهب پایبند بوده و بابت این اهانت غیر عمدی از مردم، مرجعیت عالی عراق و دیگر مراجع و علمای دین به ویژه شخص سید صباح الشبر عذرخواهی می کند.

این شبکه تلویزیونی ادامه داده است که تدابیر لازم برای ممانعت از تکرار چنین اهانت هایی اتخاذ کرده زیرا مرجعیت دینی و هرکس در مسیر آن حرکت می کند را عامل اطمینان بخش برای ملت عراق می داند.

به نوشته این شبکه، مسائل مطرح شده در برنامه البشیر شو، بیان کننده دیدگاه شبکه السومریه نیست و اصولا برنامه البشر شو تولیدی السومریه نبوده، بلکه براساس قراردادی اقدام به خرید این برنامه کرده است.