متاسفانه عقاید و شبهات وهابیت، علیه اسلام و شیعه در دانشگاه و حتی در دبیرستان تبدیل به عقائد روشنفکری شده و این عوامل نشان می دهد دشمن در حال فعالیت علیه اسلام است.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله علوی بروجردی امروز در دیدار طلاب حوزه عملیه استان تهران که در بیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در قم برگزارشد با بیان اینکه انسانها در مسیر زندگی اهل بیت هستند و از راه و مسیر آنها جدا نیستند گفت: اهل بیت(ع) در طول مسیر هدایت بشر دچار رنج های فراوانی شدند.

وی افزود: حوزویان هم باید در ادامه همان مسیر حرکت کنند و تلاش کنند دین و آموزه های الهی را با تمام زوایای آن به جامعه برسانند.

آیت الله ب علوی روجردی اظهار داشت: امام معصوم(ع) فرموده ، اگر سخنان ما اهل بیت را آنچه را که هست با زبان و گفتار خوب به مردم برسانند همه عاشق و پذیرای آن خواهند شد.

استاد حوزه عنوان کرد: امام رضا(ع) در حرکت و مسیر خود به ایران، فرهنگ دینی و اسلامی را نشر دادند و در واقع جلساتی که با عالمان سایر ادیان داشتند، باعث درخشش و جلوه نام شیعه و اسلام شدند و موجب از بین رفتن بسیاری از مشکلات اسلام گردید.

آیت الله علوی بروجردی گفت: حکومت عباسی چون از نوع تبلیغ ائمه با خبر بود، همه امامان(ع) را یا با زندانی کردن و یا مسائل دیگر زیر نظر گرفتند و اجازه نشر دین را ندادند.

وی افزود: حوزویان در مسیر علوم آل محمد(ع) قرار دارند و عالمان گذشته با تمام تلاش خود میراث دار کلام و علوم آنها بودند همین وظیفه را حوزویان فعلی دارند و برای این امر باید خوب در امر تعلیم و تعلم گام بردارند تا بتوانند مانند عالمان گذشته موثر واقع شوند.

آیت الله علوی بروجردی اظهار داشت: جامعه اسلامی در شرائط حساسی از لحاظ فرهنگ، افکار شیطانی و گروهای تروریستی قرار دارد و دشمن هم برای از بین بردن اسلام برنامه و هدف دارد.

استاد حوزه عنوان کرد: دشمن با ایجاد تفکرات وهابی سعی کرد اسلام را،جانی و خشن جلوه دهد و حتی در فضای مجازی هم با ایجاد شبهه شروع به تخریب کرده است.

آیت الله علوی بروجردی گفت: متاسفانه این عقاید و شبهات وهابی علیه اسلام و شیعه در دانشگاه و حتی در دبیرستان تبدیل به عقائد روشنفکری شده و این عوامل نشان می دهد دشمن در حال فعالیت علیه اسلام است.

وی با بیان اینکه رسالت حوزویان در این عصر در دفاع از اسلام و مبانی عقیدتی بسیار سنگین است اظهار داشت: آمدن به حوزه و طلبه شدن لیاقتی بود که خدا به شما طلاب داده باید این فرصت را برای تعلیم و تعلم غنمیت شمرد

آیت الله علوی بروجردی اظهار داشت: طلبه با ملبس شدن به لباس روحانیت خود را آماده برای سربازی امام عصر(ع) کرده است، این لباس حرمت دارد و باید درک کرد.

استاد حوزه عنوان کرد: رعایت زی طلبگی برای طلاب ضروری است و جهان تشنه علم و علوم آل محمد(ع) است باید از این فرصت که در اختیار دارید از سرمایه جوانی و عمر نهایت بهره برداری را برای ارتقاء اسلام وجهانی کردن مبانی ارزشی ببرید.

آیت الله علوی بروجردی گفت: طلبه باید اهل اشکال، کنکاش و دقت و بررسی در درس باشد، اگرحوزویان مباحث خوب برای بیان داشته باشند در این عصر مجازی بسیار می توانند موثر باشند.

وی اظهار داشت: حوزویان امروز باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا میراث دار علمای گذشته باشند و از هر لحاظ خود را به زبان و علوم مختلف مجهز کنند.

استاد حوزه عنوان کرد: فضای مجازی بستر خوبی برای تبلیغ است از این فضا سایر ادیان بهره برداری خوبی می برند، ولی جای تعجب است مسلمانان با این همه مباحث غنی ارزشی نتوانستند این علوم را به خوبی منتشر کنند.