زندانیان بند عنبر ۸ در زندان الحوض الجاف بحرین در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان آل خلیفه اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند چه اینکه آنان را حتی از ابتدایی ترین حقوقشان مانند است حمام یا درمان منع کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ این مطلب را پایگاه اینترنتی “منامه پست” به نقل از کمیته اطلاع رسانی تشکل “شباب الدیر” بیان کرد.

گزارش کمیته حاکیست، یکی از افسران مزدور آل خلیفه قبل از نماز مغرب و عشا با کفش به عمد درمکان نماز ایستاد با اینکه می دانست نباید چنین کاری انجام دهد، همین مساله باعث مشاجره میان وی و زندانیان شد.

او به درخواست زندانیان برای خروج از نمازخانه توجه نکرد، اما درنهایت مسئولان زندان به جای بازخواست زندانبان، زندانیان را به حبس انفرادی و لیسیدن کفش آغشته به نجاست تهدید کردند.

این گزارش حاکیست، مزدوری به نام “فهد الکوهجی” ۱۴ زندانی را مورد ضرب و شتم قرار داد.