گروه های انقلابی بحرین برای اثبات مشارکت عمومی در برنامه نافرمانی مدنی ، شروع به انگشت نگاری از داوطلبانِ مشارکت در این برنامه کره اند .

به گزارش پرس شیعه، سایت جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مناطق مختلف بحرین یکی پس از دیگری آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه نافرمانی مدنی اعلام می کنند و طرح انگشت نگاری از داوطلبان مشارکت در این برنامه نیز با هدف اثبات مشارکت مردمی در نافرمانی مدنی تهیه شده است و اجرا می شود تا به عنوان سند مشارکت مردمی در فعالیت های انقلابی، در تاریخ بحرین ثبت شود.

شیخ نمر