شورای شهر البیضاء و شورای ریش سفیدان این شهر درخصوص بازگشت بیوه قذافی و نوه هایش به لیبی موافقت کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ شورای شهر البیضاء و شورای ریش سفیدان این شهر در بیانیه مشترکی از اجماع نظر برای بازگشت “صفیه فرکاش” بیوه قذافی و نوه هایش به لیبی خبر دادند.

براساس گزارش خبرگزاری آلمان، دراین بیانیه آمده است: در راستای تلاش های خیرخواهانه برای برقراری آشتی ملی، بازگشت مهاجران و آوارگان برای گردهم آوردن دوباره مردم لیبی و به مناسبت صدور قانون شماره شش عفو عمومی در سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی مجلس نمایندگان لیبی، اعضاء و ریاست شورای ریش سفیدان البیضاء با حمایت شورای شهر درخصوص بازگشت صفیه فرکاش به کشور به اجماع رای رسیدند.

به نوشته سایت خبری بوابه الوسط لیبی، فرکاش بیوه قذافی از اهالی شهر البیضاء می باشد.

در بیانیه شورای شهر البیضاء و شورای ریش سفیدان این شهر آمده است: این تصمیم در راستای تلاش شورا برای گردهم آوردن مردم و جلوگیری از فتنه ها و برقراری صلح و امنیت اجتماعی بین شهروندان و پایان دادن به درد و رنج مهاجران و آوارگان گرفته شده است.

بیوه قذافی بعد از سرنگونی رژیم قذافی به همراه سه فرزند قذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی به الجزایر پناهنده شد. او از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی در شهر قاهره پایتخت مصر زندگی می کند.

قذافی از دو همسر خود یعنی فتحیه نوری و صفیه فرکاش، مجموعاً هشت فرزند داشت.

معمر قذافی در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۹۰ و پس از ماه‌ها درگیری و فرار از دست شورشیان و انقلابیون لیبی در شهر محل زادگاه خود سرت دستگیر شد و اندکی بعد بدست انقلابیون کشته شد.