یک مسئول وزارت امور خارجه و مهاجرین سوریه تجاوز آشکار آمریکا به این کشور در زمینه ورود ۱۵۰ سرباز آمریکایی به منطقه “رمیلان” را به شدت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این مسئول که خواست نامش فاش نشود، افزود، این دخالت، مردود وغیرقانونی بوده و بدون موافقت دولت سوریه انجام شده است.

خبرگزاری سوریه ای سانا به نقل از وی گزارش کرد ، با نگرانی خبر ورود ۱۵۰ سربازآمریکایی به منطقه رمیلان سوریه را دریافت کردیم، جمهوری عربی سوریه این تجاوز آشکار را که مداخله خطرناک و نقض حاکمیت سوریه است، به شدت محکوم می کند.

این مسئول سوری تصریح کرد، این مداخله ای مردود و غیرقانونی بوده و بدون موافقت دولت سوریه انجام شده که به همین دلیل تجاوز آشکار و نقض حاکمیت اراضی جمهوری عربی سوریه و مغایر با موازین، قوانین و موازین بین المللی است.

وی گفت، جمهوری عربی سوریه که مردم و ارتش قهرمانش به مقابله با گروه های تروریستی “داعش”، “جبهه النصره” و دیگر گروه های تروریستی مرتبط با آن به طور مطلق این تجاوز را رد کرده و از جامعه بین المللی اتخاذ تدابیر مناسب جهت توقف آن را خواستار می باشد.

رمیلان شهری نفتی در شمال شرق سوریه در منطقه “المالکیه” در استان “حسکه” است.