رئیس کمیسیون جامعه مدنی افغانستان با بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار کرد.

به گزارش پرس شیعه، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه با رئیس کمیسیون جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.

اخبار تکمیلی از این دیدار متعاقبا اعلام می گردد.