پلیس انگلیس می گوید سه نفر دیگر را نیز اتهام شرکت در عملیات تروریستی دستگیر کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، پلیس انگلیس می گوید دو مرد و یک زن را به اتهام شرکت در عملیات تروریستی دستگیر کرده است.

بر اساس این گزارش پلیس شهر بیرمنگام انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد سه نفر شامل دو مرد و یک زن مظنون به شرکت در عملیات تروریستی دستگیر کرده است.

پلیس در بیانیه ای اعلام کرده است این افراد به آماده سازی یا تامین مالی عملیات تروریستی متهم هستند.

پلیس انگلیس هفته گذشته پنج نفر دیگر را نیز به جرم شرکت در عملیات تروریستی پاریس و بروکسل دستگیر کرده بود. از میان این پنج نفر چهار نفر از شهر بیرمنگام و یک نفر در فرودگاه گاتویک لندن دستگیر شدند.