دادگاه جنایی بحرین ۸ شهروند این کشور را به اتهام دخالت در زخمی کردن نیروهای پلیس در منطقه شاخوره به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، دادگاه بحرین هشت شهروند این کشور را به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه جنایی بحرین ۳ جوان را به اتهام دخالت در مجروح کردن یک نیروی پلیس در منطقه شاخوره، به حبس ابد محکوم کرد.

حکم مشابهی هم برای پنج تن دیگر که چهار تن آنها عضو یک خانواده بودند، صادر شد. اتهام این افراد نگه داری مواد محترقه عنوان شده است. دادگاه بحرین همچنین مادر «محمد جعفر فتیل» زندانی ۱۳ ساله را به اتهام اهانت به پادشاه به زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین روز ۱۳ ژوئن (۲۴ خرداد) را برای برگزاری دادگاه تجدید نظر« فاضل عباس» دبیرکل سابق جمعیت وحدت گرای دموکراتیک اعلام کرد. این دادگاه به علت صدور بیانیه این جمعیت ضد جنگ یمن برگزار می شود.

در همین حال، تظاهرات مردمی برای درخواست انجام تغییرات دموکراتیک ادامه دارد. تظاهرکنندگان همچنین آزادی زندانیان را از جمله «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق و «محمد المنسی» مسئول پرونده مساجد ویران شده در این جمعیت خواستار شدند.

از سوی دیگر خانواده دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه سنابس با برگزاری تجمعی، تعمیر دیوارهای ترک خورده مدرسه را که جان دانش آموزان را تهدید می کند خواستار شدند اما نیروهای امنیتی با توسل به زور آنها را متفرق کردند.