همزمان با اعلام آمادگی مردم شهرها و روستاهای بحرین برای شرکت در فعالیتهای “نافرمانی مدنی” در سالروز انقلاب مردمی این کشور، اهالی شهرک توبلی در حرکتی انقلابی آمادگی خود را برای شرکت در این مراسم اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه،به نقل از سایت ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه، خیابان التجاری در شهرک توبلی شاهد حرکت انقلابی مردم در آستانه سالروز انقلاب بود. مردم باوجود تدابیر امنیتی حکومت بحرین، برای اعلام آمادگی خود جهت شرکت در نافرمانی مدنی، خیابان التجاری را بستند.

انقلابیون بحرینی همچنین به نشانه اعلام آمادگی برای شرکت مراسم نافرمانی مدنی، در خیابان مذکور لاستیک روشن کرده و آن را به کنترل خود درآوردند.

گروههای انقلابی از مردم خواسته اند تا در سالروز انقلاب، فعالیت هایی را در چارچوب “نافرمانی مدنی” در دستور خود قرار دهند. آنها در بیانیه خود از جمله از مردم خواسته اند تا فروشگاههای خود را از ساعت هشت شب به وقت محلی در جمعه ۱۲ فوریه تا شب ۱۴ فوریه ببندند.

این بیانیه همچنین خواهان خاموش کردن چراغ های بیرونی منازل، توقف دادوستدهای دولتی و بانکی و تجاری، خودداری از رفتن مردم به سر کار و مدارس و دانشگاهها – به استثنای پرسنل پزشکی- در طول سه روز نافرمانی مدنی و نیز سرپیچی از قوانین ظالمانه و جلوگیری از ورود نیروهای مزدور آل خلیفه به میادین ویژه تظاهرات شد.

گروه های “ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه، جریان الوفاء اسلامی، جنبش احرار البحرین، جنبش خلاص، جریان عمل اسلامی و جنبش حق” همچنین از مردم خواستند که در طول سه روز نافرمانی مدنی، به پمپ بنزین ها مراجعه نکنند و از تردد با خودرو، خودداری و همه خیابانها را خالی کنند و به میادین مختلف بحرین بویژه در شهر منامه و اطراف میدان شهدا بروند و از خرید و فروش و رفت و آمد به پاساژها و محل های تفریحی یا سفر از طریق پل شهید نمر در این سه روز خودداری کنند.