صدراعظم آلمان ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا را شرط مهم تقویت اقتصاد این کشور قلمداد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، « آنگلا مرکل» در کنفرانس خبری مشترک با «ماریس کوژنسکیس» نخست وزیر لتونی اظهار داشت: خروج از اتحادیه اروپا به هیچ وجه به نفع انگلیس نیست.

وی با اشاره به همه پرسی آتی انگلیس با موضوع ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا گفت: اقتصاد انگلیس در صورت ماندن در اتحادیه اروپا تقویت شده و روند رو به رشد را طی می کند. در غیر این صورت این کشور دچار ضرر و زیان هایی می شود.
صدر اعظم آلمان در راستای حفظ انگلیس در اتحادیه اروپا و نگرانی های سیاسی واقتصادی خروج این کشور از این اتحادیه گفت: عضویت در اتحادیه اروپا تحکم اقتصادی به انگلیس بخشید.

مرکل با استقبال از تداوم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا افزود: برلین خواهان ماندن لندن در جمع اتحادیه اروپا است.

همه پرسی درباره خروج و یا ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا قرار است ۲۳ ژوئن برگزار شود.