مشاور دیوان پادشاهی عربستان که همواره اظهارات جنجالی داشته این بار نیز در تلاش برای تحقیر قطر این کشور را بخش شرقی جزیره سلوی نامیده است.

به گزارش پرس شیعه، «سعود القحطانی» مشاور جنجالی دیوان پادشاهی عربستان که اظهار نظرهایش در توییتر همواره جنجالی بوده است امروز نیز در توییتر برای قطر اسم جدیدی انتخاب کرده است.

این مسئول عالی رتبه سعودی و از افراد نزدیک به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در توییتر خود کشور قطر را بخش شرقی جزیره سلوی و «قطر سابق» توصیف کرده است.

وی در واکنش به تصویر سران و نمایندگان کشورهای عربی که در نشست اتحادیه عرب در ظهران در شرق عربستان شرکت کرده بودند نوشته است: نماینده بخش شرقی جزیره سلوی در حالی که از سوی دیگران طرد شده است در سمت راست تصویر دیده می شود.

وی پیشتر هم به نوعی قطر را تهدید کرده بود که روزگاری تاریخ به یاد خواهد آورد که کشوری به نام قطر در این منطقه وجود داشته است و در واکنش به اجرایی شدن پروژه ایجاد کانال سلوی گفته بود که با اجرایی شدن این طرح قطر به جزئی از جزیره سلوی تبدیل خواهد شد.