به دنبال یورش جنگنده های رژیم سعودی به استان «صنعاء» در یمن ۷ غیرنظامی شهید و زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، جنایت های عربستان سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا جنگنده های رژیم سعودی استان «صنعاء» یمن را بمباران کردند.

به دنبال این حمله دو زن یمنی شهید و هفت نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، جنگنده های سعودی منطقه «صعفان» در صنعاء را بمباران کرده اند.