شیخ الازهر در ماه آینده با هدف برنامه های تبلیغی در خارج از مصر به کشورهای فرانسه، نیجریه، مالی و سنگال سفر می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ احمد الطیب شیخ الازهر بنا دارد در ادامه سفرهای خارجی خود ماه آینده به پاریس سفر کند. وی هدف خود از این سفرها را تصحیح چهره اسلام بیان کرده است.

وی همچنین اعلام کرده که در ادامه سفرهای خارجی خود به آفریقا ماه آینده به کشورهای نیجریه، مالی و سنگال سفر کرده و با رؤسای جمهور و جوانان این کشورها دیدار خواهد کرد.

این سفر شیخ الازهر به همراهی کاروان صلح مجلس حکمای مسلمان صورت می گیرد که ریاست این مجلس را نیز شیخ الازهر بر عهده دارد.