ناسا با استفاده از تصاویر کاوشگر جونو انیمیشنی از سیکلون های موجود در مناطق قطبی سیاره مشتری ساخته و منتشر کرده است.

به گزارش پرس شیعه، انیمیشن تازه ناسا به قطب شمال سیاره مشتری می پردازد. این انیمیشن نمایی نزدیک از سیکلون ها(گردبادهای)  شبیه مواد مذاب را نشان می دهد که در منطقه قطبی این سیاره جوش و خروش می کنند. سرعت باد در این مناطق به ۳۵۰ کیلومتر برساعت می رسد.  قطر هر سیکلون از ۴هزار تا ۴۶۰۰ کیلومتر است .

این ویدئو کوتاه  با استفاده از تصاویری ساخته شده که جونو (کاوشگر ناسا) تهیه کرده است. دوربین های روی این کاوشگر با استفاده از مادون قرمز از قطب های طوفانی این سیاره عکسبرداری کرده اند.