وزیر خارجه سابق آلمان ضمن تاکید بر لزوم حل بحران سوریه خواستار اتخاذ سیاست واحد از سوی کشورهای اروپایی در این باره شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه دی ولت، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه سابق آلمان موضوع «آلمان در دنیایی نا امن» را به عنوان سوژه اولین حضور خود به عنوان استاد مهمان در دانشگاه بن پس از پست وزارت انتخاب کرده بود.

وی با اشاره به حمله نظامی هفته گذشته به سوریه اظهار داشت: جای تاسف دارد که کشورهای اروپایی هنوز نمی توانند درباره موضوعی به وحدت نظر دست پیدا کنند.

وزیر خارجه سابق آلمان در ادامه سخنان خود گفت: حتی کشورهای قدرتمندی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان نیز نتوانستند در قبال حمله نظامی به سوریه موضعی همسو با یکدیگر داشته باشند. انگلیس و فرانسه در مسیر آمریکا و آلمان در سویی دیگر.

گابریل با بیان اینکه حل بحران جاری در سوریه ضرورت دارد، افزود: از کشورهای اروپایی می خواهم تا با اتخاذ سیاستی واحد در قبال سوریه راهی برای حل دیپلماتیک بحران جاری پیدا کنند.

در ادامه ایراد سخنان وزیر خارجه سابق آلمان تعدادی از دانشجویان گره خورده با لابی های رژیم صهیونیستی با در دست داشتن پلاکاردی حمایت گابریل از توافق هسته ای با ایران را مورد انتقاد قرار دادند. اقدام این تعداد از حاضران با بی اعتنایی گابریل روبرو شد.