بیستمین کنفرانس بین‌المللی تاریخ شناسی و ملی گرایی نوامبر ۲۰۱۸ در سنگاپور برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیستمین کنفرانس بین‌المللی تاریخ شناسی و ملی گرایی در روزهای ۲۲ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ در سنگاپور برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل تاریخنگاری، تاریخ نگاری و نظریه تاریخی، مسائل اخلاقی، سنت تاریخنگاری، ایده‌های اولیه تاریخ در سنت غربی، اندیشه و تاریخنگاری اولیه چینی، اندیشه و تاریخنگاری قرون وسطی در اروپا، ظهور و رشد تاریخنگاری اسلامی، رنسانس و اروپای قرن هفدهم، هند در دوره‌های پیش از اسلام و مغول، اندیشه تاریخی اولیه ژاپنی، روشنگری در غرب، رمانتیسم، تاریخ گرایی و ملی گرایی، تحولات قرن بیستم و راه‌های جدید، ولتر، قرن ۱۹، توماس کارلی، تاریخ فرهنگی و قانون اساسی، تاریخنگاری مارکسیستی، مورخان پیشرو، کیفیت و رویکردهای جدید به تاریخ، تاریخچه نوشتن تاریخنگاری ، تاریخنگاری فمینیستی، مطالعات ملی و منطقه‌ای می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس و شرکت در آن به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۱۱/singapore/ICHN مراجعه گردد.