رئیس اتحادیه علمای مقاومت گفت: با توجه به افزایش دشمنی ها با اسلام و عملکرد زشت برخی مدعیان اسلام، اولین وظیفه مسلمانان این است که الگویی مناسب و درخشان از اسلام را به جهان ارائه کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه علمای مقاومت در خطبه های نماز جمعه در مسجد القدس صیدا تاکید کرد: با توجه به آخرین تحولات جهان اسلام به ویژه در پنج سال اخیر و افزایش دشمنی اروپایی ها با اسلام، نیاز جهان به گفتگو از هر زمان دیگری بیشتر است و از طریف باید توجه داشت که در اثر اقدامات تکفیری ها در جهان اسلام، تجریه الگوی اسلامی در برخی کشورها با شکست روبرو شده است.

دشمنی با اسلام افزایش یافته است

وی افزود: این روزها می بینیم راست گراهای افراطی اروپا بر دشمنی خود با اسلام می افزایند و مانع انتشار اسلام و ساخت مساجد در اروپا می شوند و در همین زمان می بینیم اسقف اعظم مارونی های لبنان هم در سخنرانی اروپای خود از جهان غرب می خواهد به اسلام کمک کند تا از بحران معاصر خود خارج شود و حساب دین را از دولت ها و حکومت ها جدا کنند و در کنار این اوضاع، برخی مسلمانان ها نیز تصویری خوار و حقیر را از اسلام به نمایش گذاشته اند که به ظلم و استکبار مستکبران رضایت می دهد و ما در چنین شرایطی وظیفه داریم بر معرفی چهره واقعی اسلام با تکیه بر قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و دوره های پررنگ و درخشان تاریخ اسلام تمرکز کنیم.

برخی سیاسیون مسلمان برای رسیدن به قدرت، با آمریکا و اسرائیل همدست شده اند

رئیس اتحادیه علمای مقاومت گفت: مسلمانان امروز پیش از آنکه به فکر ایستادگی در برابر غرب و دشمنان اسلام باشند، باید به فکر محکوم کرده و اعلام برائت از رفتار و جنایت های مسلمانان تندرو و تروریست باشند، اما متاسفانه این روزها برخی از سیاسیون کارشان به جایی رسیده که برای سرنگونی فلان نظام و رسیدن به قدرت حتی با آمریکا و اسرائیل همدست می شوند و به نظر ما در شرایط امروز اولین وظیفه مسلمانان ارائه الگویی مناسب و درخشان از اسلام می باشد.