مقامات هوانوردی اسپانیا، از تخلیه یک فروند هواپیمای خطوط هوایی عربستان در فرودگاه مادرید به دلیل احتمال وجود بمب در آن خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، یک فروند هواپیمای خطوط هوایی عربستان که از مادرید عازم ریاض بود، پیش از پرواز به دلیل دریافت هشداری مبنی بر وجود بمب، تخلیه شد.
بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی فرودگاه مادرید به حال آماده باش کامل در آمده اند و محل توقف هواپیما، پس از خارج شدن مسافران به محاصره در آمده است.