عضو کمیته امور مذهبی پاکستان خواستار افزایش سهمیه حج تمتع شیعیان نبست به رشد جمعیت آنان در این کشور شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسین اکبر رییس موسسه منھاج الحسین و عضو کمیته امور مذهبی پاکستان در شھر لاھور، استفاده شخصی از بیت المال برای برای انجام مناسک حج را حرام و خلاف شرع و قانون دانست.

وی با بیان این که حج تمتع بر ھر فرد مستطیع واجب است، ابراز داشت: استفاده از خزانه دولت برای حج، زمانی مجاز ھست که دولت خودش نیاز مند نباشد و ملت فقیر نیز داشته باشد و الا دولت بجای پرداخت یارانه حج، به مردم گرسنه و نیاز مند برسد.

رییس موسسه منھاج الحسین پاکستان با اشاره به این که وزارت امور مذهبی پاکستان فقط به خاطر این که بخش ھای خصوصی حج را تحت فشار قرار دھد و داوطلبان حج بخش خصوصی را کمتر کند به بخش دولتی یارانه ھنگفتی اختصاص داده است، از دیوان عالی کشور، علما و روحانیون، فقھاء و مفتیان اھل سنت و رھبران دینی خواست که جلوی این عمل خلاف شرع و قانون را بگیرند.

وی با بیان که اگر نخست وزیر و وزیر امور مذهبی پاکستان خواھان حج ارزان برای ملت اند بجای استفاده از خزانه دولت از جیب خودشان کمک کنند، تاکید کرد: پرداخت ۴ میلیارد روپیه پاکستانی از خزانه دولت به عنوان یارانه حج، ظلم در حق مردم فقیر این کشور است.

عضو کمیته امور مذهبی پاکستان خواستار افزایش سھمیه حج تمتع شیعیان نبست به رشد جمعیت آنان در این کشور شد و از دادگاه عالی پاکستان خواست که نسبت به تبعیض و بی انصافی در حق شیعیان پاکستان واکنش نشان دھد.
خبرنگار:اشھد نقوی

منبع؛ رسا