وزارت دفاع روسیه از کشف آزمایشگاه ها و ذخایر تسلیحات شیمیایی گروه های تروریستی در دوما سوریه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه از کشف آزمایشگاه های گروه های مسلح برای ساخت سلاح شیمیایی در شهر دوما سوریه و همچنین گاز کلر و ترکیباتی برای تولید گاز خردل در این آزمایشگاه ها خبر داد.

بر اساس این گزارش، در جریان بازرسی شهر دوما یک آزمایشگاه و یک انبار مواد شیمیایی کشف گردید.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: می توان به این نتیجه رسید که گروه های مسلح غیرقانونی از این آزمایشگاه برای تولید مواد شیمیایی استفاده می کردند.