کرمان – هیئت دولت در بیست و هفتمین سفر استانی خود هفته آینده وارد استان کرمان می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ پس از بیست و شش سفر هیئت دولت به استانهای مختلف کشور سرانجام رئیس جمهور سفر استانی خود را به بزرگترین استان کشور انجام خواهد داد.

طی روزهای گذشته هیئت هایی از دولت با استقرار در کرمان و رایزنی در جریان مسائل و مشکلات استان قرار گرفته اند و زمینه سفر دولت را فراهم کرده اند.

کاروان تدبیر و امید در حالی به کرمان می آید که در طول فعالیت دولت یازدهم بارها خبرهایی از سفر دولت به کرمان منتشر می شد و در نهایت برای هفته آینده قرعه به نام مردم دیار کریمان افتاد.

این سفر روز ۲۱ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

دیدار مردمی، نشست با اقشار مردم و بررسی مسائل استان کرمان از جمله برنامه های سفر رئیس جمهور به کرمان خواهد بود.