عربستان سعودی ۴۰ زندانی را برای فرونشاندن درگیری مرزی تحویل جنبش انصار الله یمن داد.

به گزارش پرس شیعه؛ جنبش انصار الله یمن اعلام کرد: عربستان سعودی ۴۰ زندانی را برای فرونشاندن درگیری مرزی تحویل این گروه داده است.

«محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله در بیانیه‌ای گفت: ما ۴۰ زندانی دریافت کردیم که ۲۰ نفر از آنان در داخل یمن دستگیر شده بودند.

وی اشاره‌ای به محل دستگیری دیگر زندانیان نکرد.

هیاتی از انصارالله روز شنبه در کویت محل برگزاری مذاکرات صلح طرحی را به سازمان ملل در مورد تشکیل یک دولت انتقالی برای نظارت بر تحویل سلاح و آزادی زندانیان سیاسی پیش از برگزاری انتخابات ارائه داد.

یک منبع مذاکره کننده به رویترز گفت: این گروه خواستار کنار گذاشتن «عبد ربه منصورهادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن از هرگونه رأی گیری شده است.

اسامی ۴۰ اسیری که رژیم سعودی به انصارالله تحویل داده به شرح زیر است:

١-عبده علی احمد المقاهزی
٢- عرفات عبدالله یحی العریفی
٣- یحی علی علی القانصی
۴- محمد علی علی البحری
۵- طه محمد احمد الموشکی
۶-عبدالرزاق صالح زید
٧- یوسف احمد عبدالله السیاغی
٨- وضاح عبدالله قائد الوادعی
٩- انور عبده محمد علی البکالی
١٠- نبیل منصر حسن بادی الخدری
١١- محمد حسین مقبل الوادعی
١٢- حامد عبدالله محمد سنان
١٣- شملان شوقی حسن سعید
١۴- مجاهد علی محمد راجح
١۵- وسیم محمد علی الحداد
١۶- جمیل علی علی القومه
١٧- حامد محمد یحی بادر
١٨- عبدالرحمن حسین احمد العکیری
١٩- محمد احمد محمد طامش
٢٠-هیثم عبده محسن الحداد
اسماء المفرج عنهم على قضایا مختلفه:
١- عبدالله ابراهیم محمد اسماعیل
٢- ابراهیم حسن علی
٣- احمد یحی مستبائی
۴- احمد محمد یحی الغامری
۵- مصطفى عبده عمر علی
۶- سعد صالح الجعملی
٧- محمد عوسج یحی جابر
٨- فارس عبده هادی محولی
٩- علی جابر حسن المنبهی
١٠- منصور حلیف صالح
١١- علی یحی علی العبادی
١٢- ساری حسن سالم
١٣- سنان یسلم عبدالله منصور
١۴- محمد عیسى حسن الراش
١۵- فایز احمد محمد صالح
١۶- احمد فرحان علی
١٧- اسامه سیف ناجی
١٨- محمد مطر ناصر العبادی
١٩- صالح سالم حسن شریف
٢٠- صالح محمد حسین جمعان