رهبر جریان صدر عراق در سخنانی گفت: همانطور که حمله متجاوزانه آمریکا و غرب به سوریه را محکوم کردم، خدای ناکرده اگر ایران هم مورد تجاوز قرار گیرد، محکوم می کنم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق اعلام کرد که در صورت تجاوز نظامی احتمالی به ایران، این تجاوز را محکوم خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: همانطور که حمله متجاوزانه آمریکا و غرب به سوریه را محکوم کردم، خدای ناکرده اگر ایران هم مورد تجاوز قرار گیرد، محکوم می کنم.

مقتدی صدر در ادامه اظهاراتش افزود: من همیشه در کنار ملت ها بوده ام. هر کشوری چه ایران، سوریه و یا لبنان مورد تعرض و تجاوز واقع شود آن را محکوم می کنم.