امان با ارسال چندین نامه به دمشق خواستار برقراری هماهنگی های امنیتی با دولت سوریه در صورت آغاز عملیات ارتش در جنوب این کشور، شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رأی الیوم، اردن خواستار هماهنگی های امنیتی با دمشق شده است.

بر اساس این گزارش، دولتمردان اردن تاکنون با ارسال چندین نامه به دمشق خواستار تحقق این مسأله شده اند.

اردنی ها به دمشق اعلام کرده اند که اگر عملیات ارتش سوریه در جنوب این کشور برای بازپس گیری درعا آغاز شود، می توانند هماهنگی های امنیتی با دمشق داشته باشند.

گفتنی است، اردن نگران آن است که مناطق جنوب سوریه به صحنه اجرای عملیات با استفاده از سلاح‌های سنگین تبدیل شود و بر این اساس به دنبال حفظ امنیت مرزی خود است.