رزمایش مشترک روی نقشه مقابله با گروه‌های مسلح تارشکری – تکفیری حیدر کرار ۹۷ برای اولین بار توسط دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، همزمان با فرارسیدن روز ارتش و حماسه آفرین‌های نیروی زمینی قهرمان، دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در قالب فرماندهی مشترک جنوب شرق، رزمایش روی نقشه مقابله با گروه‌های مسلح غیر دولتی تارشکری – تکفیری حیدر کرار ۹۷ را برگزار کردند.

این رزمایش به منظور استفاده از کلیه امکانات و توانایی‌های ملی در مقابله با تهدیدهای دائمی استکبار و مقابله با گروه‌های مسلح تکفیری و نیز آشنایی و ارتقای توانمندی دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در بکارگیری روش‌های جدید نبرد؛ برگزار شد.