دفتر رهبر جریان صدر در واکنش به تحرکات معترضان اعلام کرد مردم خیزش خود را برای اجرای اصلاح آغاز کرده است و به چیزی جز آن راضی نخواهند شد.

به گزارش پرس شیعه؛ دفتر مقتدی صدر با صدور بیانیه ای در واکنش به تحرکات و اعتراض ها در عراق اعلام کرد: امروز، نقاب دروغ فرو افتاد و جایگاه کاسه لیسانی که حس وطن دوستی در آنها نیست با خطر مواجه است.

در بیانیه مقتدی صدر آمده است: امروز ملت انقلاب خود را کاملا مسالمت آمیز اعلام کرد. ملت خیزش خود را برای اجرای اصلاح بیان کرد واین روند را پایان نخواهد داد مگر با اجرای اصلاح و تعدیلات.

وی افزود: ملت انقلاب خود را مسالمت امیز از اطراف منطقه «خضراء» آغاز کرده است و به چیزی جز نابودی فساد، بازخواست فاسدان و پایان دادن به سهم خواهی های شوم، راضی نخواهد شد.
شایان اشاره است که دیروز بغداد شاهد اعتراض برخی از مردم بود و معترضان به منطقه «خضراء» که بشتر نهادها و ارگان های دولتی از جمله پارلمان در آنجا قرار دارد حمله کردند.