۲۳۷ فعال مصری که به اقدام دولت در واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان اعتراض کرده بودند،بازداشت و محاکمه شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ برخی منابع مصری روز شنبه، ۱۱ اردیبهشت (۳۰ آوریل) از اقدام ۴ دادگاه قاهره و الجیزه در خصوص محاکمه ۲۳۷ فعالی خبر دادند که هفته گذشته به واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی اعتراض کرده بودند.

یک منبع قضائی گفت: دادگاهی درمرکز قاهره اولین جلسه محاکمه ۶۴ فعال را برگزار کرد که به تظاهرات بدون مجوزمتهم شده بودند و در ادامه بررسی پرونده آنان را به ۱۸ اردیبهشت ( ۷ مه) به تعویق انداخت.
این منبع افزود: دادگاه هم چنین، اولین جلسه محاکمه ۵۲ فعال را آغاز و بررسی پرونده آنان را به سه شنبه آینده موکول کرد.

مصر و عربستان سعودی اواسط فروردین ماه سال جاری (اوایل آوریل) توافقی را امضا کردند که به موجب آن مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان واگذار شد. رییس جمهور مصر در توجیه این اقدام گفت که ریاض در سال ۱۹۵۰خواهان حفاظت مصر از این دو جزیره واقع در ورودی خلیج العقبه شده بود.
اما بسیاری از مصریها تاکید کردند که این دو جزیره استراتژیک متعلق به کشورشان است، در ۱۵ آوریل نیز هزاران شهروند مصری در تظاهرات اعتراض آمیزی در مرکز قاهره شرکت و نیروهای امنیتی ۲۵ نفر از آنان را بازداشت کردند.
منابع قضایی مصری تصریح کردند که سه دادگاه دیگر در منطقه جنح در شهر الجیزه نزدیک پایتخت مصر سه پرونده دیگر مربوط به ۱۲۶ فعال متهم به تجمع و تظاهرات بدون مجوز را به جریان انداختند؛ شرکت در تظاهرات بدون مجوز در مصر سه سال حبس به دنبال دارد.

دولت مصر اعلام کرد که توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی مصر و عربستان (واگذاری جزایر مصر به عربستان) پیش از تصویب مجلس نهایی نخواهد شد از سوی دیگر نیز مجلس عربستان سعودی این توافقنامه را روز ۶ اردیبهشت ( ۲۵ آوریل) یعنی روز بازداشت فعالان و آغاز محاکمه آنان در قاهره به تصویب رساند.