برخی منابع از توافق برای خروج گروههای مسلح از قلمون شرقی به سوی شمال سوریه خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، الاعلام الحربی اعلام کرد: اخباری درباره توافق میان ارتش سوریه و گروههای مسلحی که در قلمون شرقی در حومه دمشق قرار دارند، وجود دارد.

بر اساس این گزارش؛ گروههای مسلح در قلمون شرقی در حومه دمشق بر اساس این توافق به شمال سوریه طی روزهای آتی خواهند رفت.

این در حالی است که تروریستهای جیش الاسلام از شهر دوما و شهر الضمیر خارج شده اند.