انجمنی حقوق بشری و دموکراسی اعلام کرد که تعداد سلب تابعیت شدگان بحرینی به ۶۰۳ نفر رسید.

به گزارش پرس شیعه،  انجمنی برای حقوق بشر و دموکراسی اعلام کرد که تعداد شهروندان بحرینی که از سال ۲۰۱۲م (یعنی پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱) تا کنون مورد سلب تابعیت قرار گرفته و بحرین تابعیت آنان را لغو نموده اکنون به ۶۰۳ نفر رسیده است.

طبق اعلام این انجمن، ۱۹ نفر از این تعداد از روحانیون بحرین بوده که ۳ تن از آنان از علمای برجسته و نامدار بحرین هستند.

از علمای برجسته بحرینی که سلب تابعیت شده اند، آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین، آیت الله حسین نجاتی که پس از سلب تابعیت از بحرین بیرون رانده و تبعید شده و آیت الله محمد السندی هستند.