شیخ عبدالله الدقاق تاکید کرد که اقدام آل خلیفه در تخریب ۳۸ مسجد شیعیان تبعیض و طائفه گرایی بوده و نیازمند تحقیق بین المللی ست.

به گزارش پرس شیعه، شیخ عبدالله الدقاق از علمای برجسته بحرین و مدیر حوزه علمیه بحرینی ها گفت که اقدام آل خلیفه در تخریب ۳۸ مسجد شیعیان نیازمند تحقیق بین المللی ست.

وی با بیان اینکه رژیم آل خلیفه پس از لشگرکسی ارتش سپر جزیره ( به فرماندهی عربستان در سال ۲۰۱۱) به بحرین اقدام به تخریب حدود ۳۸ مسجد از مساجد شیعیان نموده است گفت: این مساجد تا کنون بازسازی نشده و حکومت اجازه این امر را نمیدهد، چه اینکه برخی از زمین های این مساجد را نیز تبدیل به اماکن عمومی نموده است.

مدیر حوزه علمیه بحرینی ها در قم در ادامه تاکید کرده است این اقدامات رژیم آل خلیفه در بحرین نشانگر تبعیض دینی و طائفه گرایی سازمان یافته توسط این رژیم بوده و این قضیه مهم نیازمند تحقیق و تفحص بین المللی ست.