منابع سوری از آغاز عملیات پاکسازی جنوب دمشق از تروریستهای تکفیری داعش خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، منابع سوری از آغاز عملیات ارتش سوریه ضد داعش در جنوب دمشق خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ این عملیات با آتش سنگین ضد مواضع داعش در مناطق الحجر الاسود، القدم، العسالی و اردوگاه الیرموک شروع شده است.